Sedacja skutki uboczne

Sedacja skutki uboczne

15 czerwca 2022 Wyłączono przez 314-dev

Wiele osób zastanawia się, czym jest sedacja, a jest to proces obniżenia aktywności mózgu przeprowadzany przy użyciu środków farmakologicznych.

Sedacja – co to jest?

Należy pamiętać, że efekt sedacyjny polega na uspokojeniu oraz zmniejszeniu lęku i napięcia. Różnego rodzaju zabiegi lecznicze oraz diagnostyczne są oczywiście wskazaniem do sedacji płytkiej, głębokiej lub umiarkowanej. Idealnym przykładem takiego zabiegu jest kolonoskopia. Możemy wyróżnić sedację wziewną oraz sedację dożylną. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega sedacja skutki uboczne także postaramy się przedstawić. Głównym celem sedacji jest osłabienie reakcji pacjenta na zewnętrzne bodźce. Na komfort pacjenta powinno się kłaść największy nacisk podczas hospitalizacji.

Wskazania, rodzaje

Jeśli jest taka potrzeba, to leczenie przeciwbólowe oraz uspokajające stosuje się przed zabiegami diagnostycznymi lub leczniczymi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pacjent nie był narażony na niepotrzebny ból oraz stres. Dla lekarza przeprowadzającego zabieg gastroskopii lepsze warunki stwarza farmakologiczna sedacja skutki uboczne mogą wystąpić u niektórych pacjentów. Pewne działanie nasenne oraz przeciwbólowe mają również leki sedatywne. Mogą również wywołać niepamięć wsteczną pewnego stopnia. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przed większymi zabiegami operacyjnymi stosuje się sedację, która jest składową znieczulenia ogólnego. Od rodzaju i dawki stosowanych leków sedacyjnych zależy stopień sedacji. Leki uspokajające podaje się domięśniowo lub dożylnie. Bardzo szybko powinien pojawić się efekt sedatywny w postaci uczucia odprężenia oraz senności. Leki doustne zaczynają działać po 40-50 minutach. Można wyróżnić różne metody sedacji, czyli wziewną, doustną oraz dożylną. Kilka grup leków stosuje się w dożylnej sedacji. Stosunkowo bezpieczne są benzodiazepiny, które dodatkowo mają zwiotczające działanie. Przy niektórych procedurach jest to naprawdę bardzo przydatne.

Sedacja skutki uboczne

Benzodiazepiny to między innymi lorazepam, diazepam oraz midazolam. Lekarz, który zajmuje się pacjentem musi załagodzić dolegliwości bólowe oraz dyskomfort pacjenta. Jeśli nie istnieją oczywiste przeciwwskazania to nie należy wstrzymywać leczenia uspokajającego oraz przeciwbólowego. W salach zabiegowych oraz na oddziałach intensywnej terapii wykonuje się sedację. Lekarz musi istnieć możliwość stałego monitorowania stanu pacjenta. Charakterystyczne dla danych leków są przeciwwskazania do stosowania sedacji. Jeśli pacjent jest uczulony na daną grupę leków to trzeba zastosować inne. Przy ciężkim uszkodzeniu wątroby nie mogą być stosowane barbiturany, takie jak tiopental. W ciąży i okresie karmienia nie powinno się stosować takich leków, jak midazolam, propofol oraz etomidat. Objawy miastenii może oczywiście nasilić midazolam. W ciężkich chorobach układu krążenia nie należy stosować ketaminy. Wśród najpopularniejszych skutków ubocznych sedacji można wymienić zaburzenia krążenia i oddychania oraz niedrożność górnych dróg oddechowych.